#8 Lina Makso

#8 Lina Makso

Lina Makso akademiker och universitetslärare i Aleppo, Syrien flydde från kriget för att söka säkerhet och möjlighet till utbildning för sina söner i Sverige. Lyssna på vilken bild hon hade av oss i Sverige och hur viktigt integration är. Hennes engagemang i Invitationsdepartementet har gett många nyanlända chansen att lära känna etablerade svenskar och därmed bättre kunna integreras.

www.ätmiddag.se

2018-06-17T22:31:38+02:00 juni 18th, 2018|