#15 Alexander Karim

#15 Alexander Karim

Skådespelare och regissör som återberättar sina föräldrars historia om hur de kom till Sverige från Uganda. Men historier från Afrika tenderar att ändra på sig allt eftersom åren går och berättarens humör. Vi får även följa med genom Alexanders uppväxt och höra om det stora skiftet i synen på invandrare från Afrika som skedde när Michael Jackson, Prince och Bill Cosby stod på sin topp. Då var det världens häftigaste sak att vara svart i Sverige och framför allt i Stockholm.

2018-08-05T22:28:56+02:00 augusti 6th, 2018|