#43 Shoka Åhrman

#43 Shoka Åhrman

Ekonom och författare som jobbar mycket med att utbilda främst kvinnor kring vardagsekonomi. Hon har en intressant syn på integration med ett ekonomiskperspektiv som hon menar är en grundpelare för att lyckas.

2019-02-10T16:29:16+01:00 februari 11th, 2019|