#74 Turkan Omari

#74 Turkan Omari

Statsvetare och grundare till Women of Afghanistan. Som ung Afghansk kvinna vill hon lyfta fram olika Afghanska kvinnors historia. Kvinnorna som hon intervjuar är bosatta runt om i världen eller i Afghanistan. Hon menar att bilden av hur en afghansk kvinna bör leva är stigmatiserad. Denna uppfattning delas av både afghaner och andra utifrån. Hon vill lyfta fram den rika kulturen inom Afghaner för oss alla. Hon berättar om sitt uppdrag för UD i Filippinerna och sin starka vilja och driv för alla världens flickor och kvinnor.

2020-04-13T22:08:58+02:00 april 13th, 2020|