#80 Arghavan Agida

#80 Arghavan Agida

Artist, sångerska, filmare och författare som använder kreativa medel för att globalt belysa kvinnors rättigheter. Hon är en sann socialentreprenör som brinner för att genom konsten bygga broar mellan kvinnor i olika länder och upplysa om mänskliga rättigheter.

2021-09-02T20:08:03+02:00 september 2nd, 2021|